فروردین 12, 1402

دانلود كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو- ارزان فایل

default5 اسفند 23, 1401

كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو

كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو

كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو

دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.273 مگا بایت
تعداد صفحات 204
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست

مقدمه ……………………………. 1

چكیده…………………………….. 2

تاریخچه…………………………… 4

بخش اول

تاریخچه شیمی دارویی………………… 7

تئوری شیمی دارویی………………….. 7

تعریف شیمی دارویی………………….. 8

طبقه بندی داروها ………………….. 9

واكنش های اسیداسیون………………… 10

دهالوژناسیدن………………………. 11

گیرنده دارو یا رسپتور………………. 11

پیش دارو یا پرودراگ ……………….. 13

خلق دارو………………………….. 14

تعریف آنالوگ یك دارو……………….. 16

متابولیسم داروها ………………….. 16

شرط انجام متابولیسم ……………….. 18

نام گذاری داروها ………………….. 19

تغییر ملكولی با ایجاد پیوند دوگانه ….. 20

آگونیست و آنتاكونیست……………….. 21

ایزو استرها……………………….. 22

بید ایزو استرها …………………… 22

ایزو استرهای كلاسیك ………………… 22

ایزواسترهای غیر كلاسیك ……………… 23

ضد دردها …………………………. 23

ضد دردهای قوی …………………….. 23

مورفین …………………………… 24

مشتقات مورفین …………………….. 25

ضددردهای گروه فنیل پریدین ………….. 26

برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن 27

ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آآمین ….. 27

ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر …………. 28

مشتقات پارا آیندنفل………………… 29

مشتقات پیرازول ……………………. 29

فنیل بوتازون ……………………… 30

ضد دردهای خانواده آنترالینك اسید ……. 30

مشتقات آریل الكنوئینی اسیدها ……….. 30

داروهای ضد سرخه …………………… 31

داروهای خلط آور …………………… 31

بیهوش كننده های عمومی ……………… 32

بخش دوم

مشخصات و شرایط كار در یك لابراتوار داروسازی نمونه 35

بخش تهیه گرانول……………………. 36

بخش قرص سازی………………………. 37

بخش قرصهای بدون روكش ………………. 37

بخش روكش دادن قرصهای پوشش دار ………. 39

بخش كپسول سازی ……………………. 40

بخش داروهای نیمه مایع (پماد و كرم سازی). 41

بخش تهیه مایعات خوراكی …………….. 46

كنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی ….. 49

كنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین 49

روش سنجش متوكلوپرآمید هیدروكراید ……. 51

محلول استاندارد …………………… 52

روش سنجش كپسول تتراسایكلین …………. 52

روش سنجش قرص ویتامین C جوشان ……….. 53

روش سنجش پماد تتراسایكلین 3%………… 53

روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول…….. 54

روش سنجش قرص استامینوفن ……………. 54

روش سنجش دیكلوفناك سدیم ……………. 55

روش سنجش دراژه ایبوپروفن 400………… 56

روش سنجش ویتامین A ………………… 56

روش سنجش كپسول رینامپین 300mg……….. 57

روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=7.4 57

روش سنجش دراژه كلرامفنیكل 250mg …….. 57

روش سنجش ناخالصی های كلرامفنیكل 250mg… 58

روش سنجش كلیدنیوم سی 5mg……………. 58

روش ساختن محلول تیمول بلو ………….. 58

روش دی سولوشن كپسول رینامپین ……….. 58

روش دی سولوشن قرص استامینوفن ……….. 59

طرز تهیه بافر فسفات PH=5.8…………… 60

روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین ………. 60

روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل ……….. 61

روش دی سولوشن دراژه كد دیاز پوكساید mg5. 62

روش دی سولوشن كپسول تتراسایكلین 250mg… 62

روش دی سولوشن دراژه دیكلوفناك ………. 63

روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن ………. 63

روش دی سولوشن قرص پروبامات …………. 65

طرز درست كردن محلولهای لازم …………. 65

بخش سوم

دستگاه حداسی………………………. 67

دستگاه سنجش سختی ………………….. 68

دستگاه فرسایش سنج………………….. 69

دستگاه ph سنج …………………….. 70

حمام آب گرم (بن ماری)………………. 70

دستگاه دی سولوشن ………………….. 71

ترازوی آزمایشگاه ………………….. 71

دستگاه رطوبت سنج ………………….. 72

بخش چهارم

شناسایی 1…………………………. 73

شناسایی 2…………………………. 73

شناسایی 3…………………………. 74

شناسایی 4…………………………. 75

شناسایی 5 ………………………… 75

شناسایی 6 ………………………… 76

شناسایی 7 ………………………… 76

شناسایی 8 ………………………… 76

شناسایی 9 ………………………… 77

شناسایی 10 ……………………….. 77

شناسایی 11………………………… 78

شناسایی 12 ……………………….. 78

شناسایی 13 ……………………….. 78

شناسایی 14 ……………………….. 79

شناسایی 15 ……………………….. 79

شناسایی 16………………………… 80

شناسایی 17 ……………………….. 80

شناسایی18…………………………. 81

شناسایی19…………………………. 81

شناسایی20…………………………. 81

شناسایی21…………………………. 82

شناسایی22…………………………. 83

شناسایی23…………………………. 83

شناسایی24…………………………. 83

شناسایی25…………………………. 84

شناسایی26…………………………. 84

بخش پنجم

اثرات فارماكولوژی داروها …………… 86

ایندومتاسین ………………………. 87

ایبوپروفن ………………………… 87

رینامپین …………………………. 88

ویتامین A…………………………. 89

مپروبامات ………………………… 90

متوكلوپرامید ……………………… 91

اسید اسكوربیك ویتامین C…………….. 92

كلیدنیوم C………………………… 93

تتراسایكلین ………………………. 94

دیكلوفناك سدیم ……………………. 95

كلوامفنیكل ……………………….. 97

استامینوفن ……………………….. 98

كلودیازپوك ید …………………….. 100

خواص فیزیكی ………………………. 101

پیوست

منابع

مقدمه

چكیده

بشر از دیرباز برای مقابله با معضل درد بدنبال یك درمان و وسیله تسكین خاطر بوده است . در طی قرون و اعصار شیوه های مختلف درمانی كه برخی از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست یكدیگر دادند تا بلكه گره از پای معضل درد باز كنند ولی این مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگردید .

با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهیز وسایل جدید تكنولوژی پیشرفته ،‌انسان به طب نوین و دركنار آن به مقوله ((دارو)) به شكل نوین توجه بیشتری نشان داد . پیشرفتهای جدید جامعه كنونی ما را قادر ساخته است كه تا حد بالایی توانایی مقابله با درد و آسیبهای قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضایعه و امكانات موجود داشته باشیم .

موجود زنده ای چون انسان ،‌تركیب پیچیده ای از انواع ارگانیسم ها و مكانیسم های حیاتی عالی است و در واقع بنا به تعبیری شاهكار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلی می تواند منجر به بروز بیماری و اختلال در سیستمهای بدنی و كارآئی كلی انسان گردد ، بنابراین نحوه بكاربردن دارو، میزان دقیق مصرف تعداد دفعاتی كه می بایستی مصرف گردد و اینگونه امور معمولاً توسط اولیای امور (پزشكان و مسئولان امور دارویی) در اختیار مصرف كننده قرار می گیرد ، به غیر از آن مسئله مهم دیگر نحوه ساخت و كیفیت دارو می باشد كه مربوط به امور داروسازی و كارخانجات تولید مواد دارویی می شود .

بطور كلی هر دارویی به غیر از ماده موثر به یك سری مواد جانبی و كمكی احتیاج دارد كه این مواد جانبی برای كمك به پرس كردن قرص ها ، زمان باز شدن قرص و كپسول در محیط داخلی بدن ، كمك به افزایش مقاومت قرص در برابر ضربه یا پایداری دارو و حتی برای كمك به افزایش اثرات درمانی دارو به ان افزورده می شوند .

بعنوان مثال در یك قرص موادی برای چسباندن ذرات ،چرب و روان كردن قرص ، اسانس ، روكش ، رنگ مجاز خواراكی ماده باز كننده و …. به كار می رود .

قبل از ساختن یك دارو ، معمولاً بر حسب دستور كار مواد اولیه لازم سفارش داده می شود . سپس آزمایشاتی بر روی نمونه رسیده انجام داده می شود تا مرغوبیت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصین تایید شود انجام این آزمایشها توسط آزمایشگاههای كنترل كیفی صورت می گیرد هدف نگارنده از نگارش این سطور صرفاً ارائه یك گزارش و رفع تكلیف نیست بلكه اشنا ساختن دیگران با مجموعه فرآیندهایی است كه بطور كلی دید خواننده را از یك نظر سطحی به نظر كارشناسی تغییر دهد .

تاریخچه

پس از موافقت مسئولین امور با طی دوران كارآموزی من در روز اول ورود به كارخانه به تاریخچه ان علاقمند شدم و این بی دلیل نبود چرا كه شنیده بودم این كارخانه قدیمی ترین شركت داروسازی در سطح كشور است (البته بنا به ادعای مسئولان و منبعی كه در اختیارم قرار داده شده بود در هر صورت خواننده در رد و قبول این مطلب دارای اختیار است) به طوری كه من اطلاع حاصل كردم این كارخانه اولین بار در حدود سال 1328 بصورت لابراتوار كوچكی در خیابان سرچشمه تهران توسط دكتر عبیدی بنام ((لابراتوار دكتر عبیدی)) تاسیس شد بدلیل كمبود جا و همجواری با منازل مسكونی كه طبعاً مشكلاتی را ایجاد می كرد در سال 1336 به محل فعلی خود در خیابان دكتر علی شریعتی دو راهی قلهك منتقل گردید . البته امروزه پس از گسترش بی رویه این مكان جغرافیایی مسئولین امر احتمال انتقال كارخانه را بخارج از شهر تهران بطور جدی مورد بررسی قرار داده اند . سپس شركت امریكایی ((داوكمیكال)) امتیاز و سهام آن را خریداری كردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان صنایع ملی ایران اداره امور ان را در دست گرفت و نام ان را به ((بیوفارما)) تغییر داد . در سالهای اخیر شركت بصورت سهامی عام اداره می شود و نام آن به ((شركت داروسازی حكیم)) تغییر یافته است . البته بنا به نیازهای موجود و همگام با صنعت و تكنولوژی مدرن این شركت نسبت به نوسازی و تجهیز دستگاهها و ماشین الات خود اقدام نموده است . آزمایشگاه كنترل كیفی شركت داروسازی حكیم با مجهز بودن به دستگاههای مدرن و كادر كارآزموده نظارت دقیقی بر كلیه مراحل تولید صنعتی دارو دارد كه اهم مراحل نظارت به شرح ذیل می باشد .

– در آزمایشگاه فرمولاسیون ،‌بطور دائم فرمول محصولات مورد مطالعه و احتمالاً تجدید نظر (به مقدار جزئی ) قرار می گیرد .

– با كمك دانشگاههای معتبر و مراكز ذیصلاح تستهای Bioavalability بر روی كلیه محصولات صورت می گیرد .

– در آزمایشگاه كنترل كیفی علاوه بر انجام كلیه آزمایشات فیزیكی – شیمیایی و میكروبی زمان پایداری هر محصول پس از گذشت زمان خاصی بر طبق اصول علمی سنجیده شده و با تاریخ مصرف دارو مطابقت می شود . به گفته مسئولین كارخانه مراحل فوق لابراتوار داروسازی حكیم را قادر به رقابت با سایر شركتهای مشابه حتی در سطح بین المللی ساخته است .

* در حال حاضر مدیر امور مالی و امور اداری كارخانه ،‌یك نفر هستند .

* سرپرست برنامه ریزی ،سرپرستی امور انبارها را نیز به عهده دارد .

* تعمیرگاهها و امور فنی كارخانه مستقیماً زیر نظر مدیر كارخانه است .

* در حال حاضر مسئول فنی و مدیر تولید ،یك نفر است .

* مدیریت ازمایشگاه كنترل و فرمولاسیون هر دو به عهده یك نفر است .

بخش اول

تاریخچه شیمی دارویی :

آغاز درمان موثر با مواد شیمیایی در قدمت خود محو شده است . زیرا قبل از آنكه تاریخ پزشكی ثبت شده باشد این درمان وجود داشته است . موفقیتهایی اولیه بدست آمده بر علیه بیماریها اكثراً بر ضد بیماریهای عفونی بوده است و بر علیه بیماریهایی كه همراه با پیری هستند یعنی افزایش خون و سرطان كمتر موفق بوده است . اولین مواد صنعتی ساده كه به عنوان دارو به كار برده شده عبارتند از :

1) اتر C2H5-O-C2H5 2) كلرال CL3-COOH

در اواخر قرن نوزدهم پاستور بررسی در تركیبات ضد عفونت را آغاز نمود كه از آن می توان به فنل اشاره كرد و در ادامه كاربرد سولفونامیدها به عنوان تركیبات ضدعفونت در سال 1935 پیشنهاد كرد و در دامنه فلمینگ (كاشف پنی سیلین) به بررسی آنتی بیوتیكها و ارائه آنها فیشر در قرن نوزدهم گفت : اثر این دارو و درد مثل رابطه قفل و كلیدی است یعنی دارویی بسازیم كه دارای ابعاد مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد كند و ایجاد ارتباط كافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و كلید در اثر بخشی دارو) كلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد كه در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می گرفتند نه ضرر آنها را داروهایی كه مبارزه با عفونت را دارند پیشرفت بیشتری دارد . دارو چیز خوبی نیست چون عصاره آزمایشهایی است كه ما انجام می دهیم چون سیستم گوارشی و نظام متابولیسی ما با این داروها موافق نیست با مشكلات روبرو می شویم .

تئوری شیمی دارو :

یك دارو یك ماده شیمیایی است و عصاره آن مثلاً استامینوفن است .

تهیه دارو نیاز به تخصص بالای شیمی و خالص سازی عالی میباشد خلوص 98% به درد دارو نمی خورد بلكه بالاتر از آن باید باشد . ایران ACTIVE دارو(مانند آسپرین) را ندارد و از خارج آن را تهیه می كند از كشورهایی كه اجازه ساخت این ACTIVE را دارند و تاییدیه بین المللی دارند این قرصهایی كه استفاده می شود ماده ACTIVE را به میزان چند میلی گرم در واحد قرص توزیع می كند ایران باید این ACTIVE را از خارج (فرانسه) تهیه كند زیرا تكنیكهای خالص سازی آنها بهتر است و در ضمن اثر سازی آسپیرینهای فرانسوی و خارجی بهتر از ایرانی است زیرا وقتی داخل بدن می شوند سریع پخش می شوند و باز می شوند و اثر میكند به ثمر رساندن یك دارو كاریك روز نیست و حاصل 20 سال كار مداوم است وقتی سنتز دارو را انجام دادند روی حیوانات امتحان می كنند اثرات مثبت و جانبی آن را بررسی می كنند و همین طور باید دوز ان را امتحان كرد و بهترین دوز را انتخاب كنند و نتیجه این موارد تهیه دارویی خوب است و جدید .

آلی : سنتزهای آلی به منظور بكارگیری این آموخته های شیمی باید یكسری مبانی تعریف را بدانیم .

تعریف شیمی دارویی :

بر اساس تعریف (الیوت)ULYOT شیمی دارویی رشته ای است كه اصول شیمی و زیست شناسی را به كارگرفته و دانشی می آفریند كه در آن مواد درمانی حاصل می گردد نتیجه اینكه شیمی دارویی دان نه تنها باید یك شیمی آلی دان قابلی باشد بلكه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی به خصوص بیوشیمی و فارموكولوژی داشته باشد .

فارماكولوژی : مطالعه اثر مولكولهای مختلف بر روی انسان .

ارتباط شیمی دارویی با علوم دیگر به این ترتیب می باشد :

طب داخلی ، داروسازی و بیوفارماسی ، زهرشناس و آسیب شناسی ، فارماكولوژی ، شیمی و بیوشیمی ، زیست شناسی و میكروب شناسی ، شیمی دارویی .

در یك همكاری تنگاتنگ مرتبط به مهم این تخصصهاست كه دارو ساخته می شود اگر هر كدام از این ارتباطها نباشد دارو مناسب نیست . دانش بیوشیمی ایده اولیه را می دهد كه چه ساختارهایی دارای مضرات كلی و شناخت شده بر روی ژنهای وراثت یادگیری و بینایی و …. است .

از نظر زیست شناسی و … باید بررسی شود بعضی ساختارها شاید بتوانند ایجاد كننده و رشد دهنده میكروبها باشند این دارو باید توسط فارماكولوژی تست شود كه اثر دارد یا نه ؟ بعد دكتر دارو ساز توسط دانش بیوفارماسی بررسی می كند زهرشناسی و آسیب شناسی این است كه ایجاد سموم نكنند و اثرات جانبی نداشته باشد .

طبقه بندی داروها :

به دو صورت كلی انجام می شود :

الف) طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی

این طبقه بندی در گذشته به طور گسترده ای بكار گرفته شده است و هنوز هم برخی از مولفین این نوع طبقه بندی را بكار می برند . بر اساس این نوع طبقه بندی داروها در یك یا چند بخش از گروههای شیمیایی به شكل زیر قرار می گیرند .

استالها RCOOH+2ROH”RCHOORR

همی استالR- CHOOHR ” RCOOH+ROH

استالها ، اسیدها ، الكلها ، آمیدها ، آمینها ، آمینواسیدها ، آمینوالكلها ، آمینواترها ، آمینوكتونها ، تركیبات آمونیوم ، انولها ، استرها ، اترها ، تركیبات هالوژن دار مانند هیوسین ، لاكتامها (آمیدحلقوی) راههایی كه ما از شر كلیه ناخالص خلاص می شویم كه یك راه آن این است .

نمكهای آمونیوم در آب محلول می باشند شرط آن این است كه ما سر ملكول را آنقدر حجیم نكنیم كه نتواند عبور كند كه همان نظریه فیشر می باشد كه ازت را هم معمولاً به صورت نمكهای آمونیوم در می آورند .

ب) طبقه بندی دارو بر اساس اثر فارماكولوژیك

فارماكولوژی : بررسی اثر ملكولهای مختلف بر روی بدن موجود زنده .

1- مواد فارماكودینامیكی كه در بیماریهای غیرعفونی برای اصلاح اعمال غیرطبیعی بدن بكار برده می شود .

2- مواد شیمی درمانی كه برای بیماریهای عفونی بكار می رود .

3- ویتامین ها

4- هورمونها

كه باز هر كدام از این موارد تقسیم بندی خاص خودش را دارد مثلاً در بین مواد فارماگودنیامیكی گروههای زیر را داریم :

داروهایی كه بر دستگاه اعصاب مركزی اثر می گذارند ، داروهایی كه دستگاههای عصبی محیطی را تحریك می كنند و یا باز می دارند ، داروهایی كه اصولاً در دستگاههای قلبی ، عروقی و كلیوی اش می گذارند ، به طور كلی درد یا عفونی است و یا غیرعفونی .

داروهایی كه اثر فارماكولوژی می گذارد و یك دینامیسم را ایجاد می كند و آن درد را درمان می كند كه عفونی نیست . داروهای عفونی بارزترین علامتش تب است (تب ناشی از سرماخوردگی و تب ناشی از سرطان) و روش مبارزه با تب را شیمی درمانی گویند . سرطان از بهم خوردن نظم درون مولكولی (دورن سلولی) بوجود می آید . بنزن و آزبست به شدت سرطان زا می باشد . بنزن اگر از طریق پوست وارد شود باید متابولیز شود . یعنی سوخت و ساز شوند و دفع شوند . بنزن در فاز اول متابولیسم خود اكسید می شوند و اپواكسید می شوند و در اینجا ناپایدار است پس در خون باید نوكلئوفیلهای بوجود آید تا این حلقه را باز كند . اگر در زمان تكثیر سلولی اتفاق افتد نظم آنها بهم می ریزد و سرطان بوجود می آید . بیماریهای عفونی موادشان شیمی درمانی است .

 

فایل های پیشنهادی

 1. کسب ثروت میلیاردی از اینترنت ماهی 472 میلیون
 2. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند سامسونگ SAMSUNG
 3. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند اچ تی سی htc
 4. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند اپل apple
 5. لیست واردکنندگان و تجار فرش در کشور هندوستان
 6. دانلود نرم افزار مراقبت از خانواده در فضای مجازی(رایگان)-سافت ام اس
 7. مترجم-مترجم ویرا مودشده
 8. روابط فوق العاده عالی
 9. هیپنوتیزم – خودهیپنوتیزم – ناخودآگاه
 10. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند ال جی LG
 11. امپراطوری ثروت
 12. آموزش فوق العاده حرفه ای دیجیتال مارکتینگ