فروردین 12, 1402

دانلود در باب حقوق شهروندی- ارزان فایل

2017 6 30 8 26 34 771 اسفند 23, 1401

در باب حقوق شهروندی

در باب حقوق شهروندی

در باب حقوق شهروندی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در باب حقوق شهروندی

چكیده:

در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی كنند .ما در اینجا قصد كرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا كنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است.

انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است. بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه ی گسست ناپذیر برقرار است . تعارضاتی كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندی دیده می شود از تعارضات آشتی پذیر و قابل حل است. حقوق شهروندی جدا از حقوق فطری طبیعی و منفك از آن نیست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهی است كه در عرف تجلی پیدا كرده است . حوزه ی شمول حقوق شهروندی فرد یا جامعه یا ناحیه ی خاصی نیست و در سراسر گیتی گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندی از موارد حسبه است و هر دستگاه قضایی باید برای این نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.

1-مقدمه

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساك ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افكنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و كامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفكیك ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

2- تعاریف و اصطلاحات

متعاقب انقلاب آمریكا و جمهوری فرانسه ، اعلامیه ی استقلال آمریكا و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پی جنگ جهانی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بررسی این حقوق لاینفك بشری اصطلاحاتی را نیز همراه آورد . برخی از اهم و اعم این اصطلاحات بدین قرار است:

آزادی : حق انتخاب نظری و عملی انسان است در همه ی شئون مادامی كه عمل وی به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم عمومی و خلاف از اخلاق عمومی منجر نشود.

عقیده : مجموعه ی نظریات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهای فرد انسان از هستی، جامعه ، انسان و سایر شئون است.

مذهب : مجموعه ای از دیدگاههای نظری و عقاید انسان و جهان و مجموعه ای از منشها ی اخلاقی و احكام عملی است كه توسط پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدی نایل آید.

آزادی عقیده : آزادی عقیده و آزادی اندیشه محرز است ، چرا كه شارع بر عرصه های ناظر بر بیان و عمل ، جرم تعریف می كند و در عرصه های اندیشه و عقاید ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .

آزادی بیان : آزادی عقیده محرز است ، اما بیان نوعی از فعل و عمل محسوب است و برای بیان، جرم قابل تعریف است و آزادی بیان با قانون و تشریع محدود می شود و موارد جرم نیز طبعاَ باید به طور شفاف در قانون منعكس شده باشد و در استناد بدان شبهه ای باقی نمانده باشد. بحث آزادی بیان غالباَ به مواردی ناظر است كه مورد پسند ارباب حكومت ها واقع نمی شود، از جمله ی دیگر موارد آن نیز می توان عفت عمومی یا اضرار به غیر را به حساب آورد. پس محدوده ی آن را قانون تعیین می كند، خواه این قانون موضوعه باشد، خواه كامن لا، و در موارد سكوت نیز وجدان هیأت منصفه یا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخیص قدرتمداران یا پنداشت قاضی بی استناد به منابع قانونی .

حقوق شهروندی یا حقوق بشر: پرفسور هوهی فیلد Hohefield تعریفی از این اصطلاح به دست داده است :

1- به معنای دقیق كلمه چیزی است كه فرد با داشتن تكلیف در قبال دیگری مستحق آن است

2- شخص به خاطر مصئونیت از قانون مستحق آن است

3- امتیاز

4- قدرت با هدف ایجاد رابطه ی حقوقی] 5[

3 – انسان موضوع حقوق شهروندی

مراد از انسان در تعالیم سنتی وضعیت بشری است كه حقیقت مثالی اش انسانیت دو جنسیتی است و در انگلیسی man در آلمانی mensch و در یونانی anthropos نامیده می شود .انسانی كه حیات او لمحه ای از ابدیت ] 6[ و صورت وی صورتی از الوهیت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ یا خلیفه ] 8[ pontiphex ، دید سنتی درباره انسان اعلا anthropos است و این نقطه ی مقابل برداشت متجدد از اوست كه عصیان را مجسم می نماید.

انسان خلیفه الله در جهانی زندگی می كند كه هم مبدأ كلی دارد هم مركز كلی . با علم به این مبدأ می كوشد تا كمال و تمامیت اولیه اش را احراز كند و انتقال دهد . انسان خلیفه الله بازتاب مركز كلی هستی بر محیط و پژواك مبدأ كلی در دوره های بعدی زمان است . ]9[

اما انسان عاصی آفریده ی این جهان است و او كه فهم قدسی را از دست داده است طوق بندگی طبیعت نازله ی خود را كه آزادی اش می انگارد بر گردن خویش انداخته است . ]10[

دیدگاه سنتی قلمرو حاكمیت زمینی انسان را مشروط به تداوم آگاهی وی از طبیعت ناپایدار سفر آدمی دانسته است .

اما عضویت در گروه نخست خاص انبیاء و اولیاء است و سایر انسانها در دسته ی دوم وارد می شوند، پس قول به این كه حقوق فطری بشر قابل انفكاك ازاو باشد مستند نیست و انگیزه ی تدوین حقوق بشر حتی اگر در جوامع دیگر « اصالت انسان » هم بوده باشد ، مطابق سنت الهی است و آحاد جامعه ی بشری از این حقوق برخوردارند مگر اینكه به حكم شرع یا به حكم قانون- البته آن قانونی كه مطابق با آموزه های حقوق شهروندی باشد- و جهت حفظ حقوق شهروندان ، از بخشی از این حقوق منع شده باشد. به هر حال مناط اعتبار قوانین ، اراده ی تشریعی خداوند است و در سنت پیامبر (ص) و ائمه ی اطهار (ع) حقوق فطری بشر مورد تأكید و عنایت است.

 

فایل های پیشنهادی

 1. کسب ثروت میلیاردی از اینترنت ماهی 472 میلیون
 2. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند سامسونگ SAMSUNG
 3. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند اچ تی سی htc
 4. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند اپل apple
 5. لیست واردکنندگان و تجار فرش در کشور هندوستان
 6. دانلود نرم افزار مراقبت از خانواده در فضای مجازی(رایگان)-سافت ام اس
 7. مترجم-مترجم ویرا مودشده
 8. روابط فوق العاده عالی
 9. هیپنوتیزم – خودهیپنوتیزم – ناخودآگاه
 10. آموزش ویدیویی تعمیرات الکترونیکی موبایل برند ال جی LG
 11. امپراطوری ثروت
 12. آموزش فوق العاده حرفه ای دیجیتال مارکتینگ